“TiCIA”

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială 2017

7 - 9 Septembrie, 2017, Cluj-Napoca, Romania

“ARIA”
Menu:

TiCIA 2017

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială (TiCIA) se dorește a fi un workshop anual deșfășurat pe o perioadă de 3 zile, apărut din dorința de a susține tinerii cercetători în domeniul inteligenței artificiale (IA). Astfel se creează un cadru prin care bunele practici, expertiza și viziunea experților în domeniu sunt direct împărtășite tinerilor cercetători. Scopul este a stimula creativitatea și de a susține viitorul cercetării în IA. Evenimentul se adresează tuturor tinerilor cercetători în IA din România, Republica Moldova și Diaspora românească ce se află în timpul studiilor doctorale. Prin punerea în aplicare a acestui proiect se urmărește crearea unei pepiniere de viitori experți în IA, asigurându-se astfel continuitatea și dezvoltarea durabilă a domeniului în România.

Pentru a participa, doctoranzii vor trebui să compună o lucrare știintifică în limba engleză (maxim 8 pagini) descriind activitatea curentă de cercetare și/sau direcțiile viitoare. Menționăm ca lucrările acceptate vor fii publicate în cadrul volumului conferinței 2017 IEEE 13th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP 2017), indexat ISI și Scopus. Pentru mai multe detalii puteți consulta mapa proiectului.

Suport financiar

Costurile de cazare și masă pentru participanți vor fi suportate de către Asociația Română pentru Inteligență Artificială (ARIA), în limita bugetului.

Avantajele participării

Locația

Workshop-ul va avea avea loc în perioada 7-9 Septembrie 2017 în orașul Cluj-Napoca, în cadrul conferinței ICCP 2017.